Bégayer + Sourdure

Bégayer (fr) + Sourdure (fr)

THIS EVENT IS SOLD OUT //
doors 20:00
20:30 - Bégayer (fr)
21:30 - Sourdure (fr)Sourdure: Active as part of several adventurous groups (Orgue Agnès, Kaumwald, Tanz Mein Herz), Ernest Bergez brings electronic and acoustic instruments together into a logic of hybridization.

Solo under the name of Sourdure, he delves in the traditional repertoire of the Massif Central area and develops an idiosyncratic form of songwrinting, in French and Occitan. Prospective and empirical, his approach is found at the junction between a spirit of experimentation, a practice of violin playing and singing rooted in popular tradition, a poetic research in Franco-Occitan bilingualism and a long habit of cooking with various electronic tools.

With the creation of the quartet ‘Sourdurent‘ in 2019, alongside Jacques Puech, Elisa Trébouville and Loup Uberto, he dives deeper into Occitan writing and traditional inspired composing, seeking for a music of euphoria and communion with an assumed tropism for popular music from the Middle East and the Mediterranean coasts.

Sourdure continues his quest for unusual poetic and sonic forms on De Mòrt Viva, a concept album thought as a divinatory system. Constructed like an invented tarot deck, ‘De Mòrt Viva’ explores the idea of a contemporary paganism in ten jubilant, humorous and spiritual odes.

Sourdure: Actief als onderdeel van verschillende avontuurlijke groepen (Orgue Agnès, Kaumwald, Tanz Mein Herz), brengt Ernest Bergez elektronische en akoestische instrumenten samen in een logica van hybridisatie.

Solo onder de naam Sourdure duikt hij in het traditionele repertoire van het Centraal Massief en ontwikkelt hij een eigenzinnige vorm van songwriting, in het Frans en Occitaans. Prospectief en empirisch, zijn benadering bevindt zich op het kruispunt tussen een geest van experiment, een praktijk van vioolspel en zang geworteld in de populaire traditie, een poëtisch onderzoek naar de Frans-Occitaans tweetaligheid en een lange gewoonte om te koken met verschillende elektronische hulpmiddelen.

Met de oprichting van het kwartet 'Sourdurent' in 2019, samen met Jacques Puech, Elisa Trébouville en Loup Uberto, duikt hij dieper in de Occitaanse schriftuur en traditioneel geïnspireerde compositie, op zoek naar muziek van euforie en verbondenheid met een verondersteld tropisme voor populaire muziek uit de Midden-Oosten en de Middellandse Zeekusten.

Sourdure vervolgt zijn zoektocht naar ongewone poëtische en sonische vormen op De Mòrt Viva, een conceptalbum dat als een waarzeggerij wordt beschouwd. Geconstrueerd als een uitgevonden tarotdeck, verkent 'De Mòrt Viva' het idee van een hedendaags heidendom in tien jubelende, humoristische en spirituele odes.

 

Bégayer (fr) French songs, noises, rumors of distant and early musics, short and cruel poems, handcrafted instruments, radio-amplifiers, circuit bending and other wasted electronic devices, « Bégayer » (the french word for « stutter ») pursues a gesture for those without a folklore, for this culture of void, structured by the gloaming of popular habitus as well as glitches from noise music, influenced by the public squares as well as the swarming of numerical flows, for a original kind of wog-rapsodists.

This culture of void has to be seen as a cruel joy, the occasion for a conjunction beetween strange interpretations of ancient signs, popular forms and contemporaneous attempts. It is the construction of singular variations and overflows.

For Jean Rouch, a horizon for modern anthropologists was to « put disturbing objects into motion », thus every song is a distance to experiment, an etude which is watching us. Thus every stutterer song wants to be a disturbing and joyful object, whose cruel cimplicity, obstinacy, unfolds itself as an object of unquietness.

Bégayer (fr) Franse liederen, geluiden, geruchten van verre en oude muziek, korte en wrede gedichten, handgemaakte instrumenten, radioversterkers, circuit bending en andere verspilde elektronische apparaten, "Bégayer" (het franse woord voor "stotteren") streeft een gebaar voor mensen zonder folklore, voor deze leegtecultuur, gestructureerd door het glanzen van populaire habitus en glitches van noise-muziek, beïnvloed door de openbare pleinen en het wemelen van numerieke stromen, voor een origineel soort wog-rapsodisten . Deze leegtecultuur moet worden gezien als een wrede vreugde, de aanleiding voor een conjunctie tussen vreemde interpretaties van oude tekens, populaire vormen en gelijktijdige pogingen. Het is de constructie van enkelvoudige variaties en overlopen.

our venue is accessible for wheelchairs / onze concertzaal is toegankelijk voor rolstoelen 
we speak English - Nederlands - Français

20:00
Venue
SOLD OUT!
Bégayer (fr) + Sourdure (fr)
Sourdure