imal

Floris Vanhoof (b) & Kraus (nz) + Justin Bennett (uk)

Floris Vanhoof  combineert zelfgemaakte muzikale circuits met verouderde projectietechnologieën. Hij vertaalt het ene medium in het andere en onderzoekt zo hoe onze waarneming functioneert en welke nieuwe perspectieven er kunnen ontstaan.

Kraus speelt gitaar, drums, zelfgemaakte synthesizer, orgel, bamboefluit en tapeloops. ‘Ik woon in Auckland, Nieuw Zeeland. Ik hou van Middeleeuwse en Renaissancemuziek, Japanse traditionele muziek, psychedelische muziek, elektronische muziek uit de jaren ’50 tot ’70 en pop en rock uit dezelfde periode. En, enzovoort.’

Deze 2 concerten maken deel uit van de tentoonstelling The State of Things 2017. Hij stelt vier installaties voor door kunstenaars die werken of werkten in de studio’s Overtoon en Werktank. Overtoon toont Multiplicity door Justin Bennett en Polyhedra door Floris Vanhoof. Werktank toont The White door Kurt d’Haeseleer en Frank Vigroux, en daarnaast Search fort he Frame en 2 in situ werken door Johannes Langkamp. 

Justin Bennet (1964 UK) leeft en werkt in Den Haag. Zijn wijd uiteenlopende werk is evenzeer in de audiovisuele en visuele kunsten verankerd als in de muziek. Centraal in zijn denken en werk staat een procesgeoriënteerde aanpak en een interesse in de elasticiteit van het begrip ‘ruimte’, met een specifieke focus op stedelijke ontwikkeling, technologische vooruitgang en de relatie tussen architectuur en geluid.

Bennett maakt (herwerkte) veldopnames, tekeningen, performances, installaties, foto’s, video’s en essays. Hij spreekt de specifieke mogelijkheden van elk medium aan in elk nieuw werk, en hecht geen belang aan de scheidingslijnen tussen deze media. Recent werk bestaat uit thematische projecten die de rol van de kunstenaar in de stedelijke ontwikkeling, de relatie tussen geluid en geheugen en de geschiedenis van de psychiatrie in relatie tot het occulte gebruik van technologie onderzoeken.

Dit concert vindt plaats bij iMAL Meer info op http://www.imal.org/en/activity/state-things-2017

 

Floris Vanhoof combines homemade musical circuits with abandoned projection technologies. Translating the one medium to the other to find how our perception operates and which new perspectives appear.

Kraus plays guitar, drums, a home-made synthesizer, organ, bamboo flute and tape-loops. ‘I live in Auckland, New Zealand. I like medieval and Renaissance music, Japanese traditional music, psychedelic music, electronic music 1950s-70s and rock and pop of the same era. And, etc.’

These 2 concerts are part of the ending of the exhibition The State of Things 2017. It presents four installations by artists who work/worked in the studios of Overtoon and Werktank. Overtoon shows 'Multiplicity' by Justin Bennett and 'Polyhedra' by Floris Vanhoof. Werktank shows 'The White' by Kurt d'Haeseleer and Franck Vigroux, as well as 'Search for the frame' and 2 in situ works by Johannes Langkamp.

 

Justin Bennett (1964 UK) lives and works in Den Haag. His widely ranging work is as rooted in the audiovisual and visual arts as it is in music. Central to his thinking and his work is a process-orientated approach and an interest in the elasticity of the concept of ’space’, with a specific focus on urban development, technological progress and the relationship between architecture and sound.

Bennett produces (reworked) field recordings, drawings, performances, installations, photographs, videos and essays. He brings the characteristic potentials and capacities of each medium into every new work, paying no heed to the divisions between these media. Recent work consists of thematic projects focussing on the role of the artist in urban development, the relationship of sound and memory and the history of psychiatry in relation to the occult use of technology.

This event is taking place at iMAL More info http://www.imal.org/en/activity/state-things-2017

 

 

doors 8pm

20:30 Justin Bennett

21: Floris Van Hoof

21:45 Kraus

 

this event takes place at iMAL!

20:00
Venue
5€
Floris