OOIOO

Header
OOIOO
Title

OOIOO (jap)

Details
20:30
Venue

OOIOO, the acclaimed avant-rock act fronted by Japanese experimental music figurehead YoshimiO (Boredoms / Free Kitten) have announced the release of their new album Nijimusi, due out 17 January on Thrill Jockey Records. The group have also shared the album's first single "kawasemi Ah", a shimmering psychedelic jam that shifts from tight motoric rhythms to wild instrumental breakdowns, punctuated by eruptions of technicolor guitars.

 After a six-year hiatus, OOIOO take their music back to the roots of being a four-piece band on Nijimusi. The album was recorded mainly using a conventional rock ensemble of two guitars, bass, and drums, though with OOIOO approaching their instruments simply as objects that make sounds, taking a primitive and basic approach to creating the music. The drum tones fluctuate powerfully through the air, while sounding as if they are being observed under a microscope. Bass notes and electronic bursts are so dense that they sound like they've been vacuum-sealed. The arrangements seem to be almost ancient, transcending the notion of a musical ensemble, suggesting the connectivity and oneness that is inherent in all living creatures.

 Founded in 1995 by legendary percussionist / guitarist / vocalist YoshimiO, OOIOO's members came together as musicians who move freely between the audible and inaudible, rhythm and non-rhythm, noise and silence. The music they create is a collection of moments and essences of their favorite sounds, captured as they were created before returning into the ether. In 2016, drummer MISHINA joined the band, allowing more freedom in their rhythmic approach and overall sound. Just as each cell in the body consists of a microcosm of its own, the vibrations of each of the members resonate together to create a new life form, a process reflected in Nijimusi.


NL
OOIOO, de veelgeprezen avant-rock act met Japanse experimentele muziek boegbeeld YoshimiO (Boredoms / Free Kitten) heeft de release aangekondigd van hun nieuw album Nijimusi, dat op 17 januari verschijnt op Thrill Jockey Records. De groep heeft ook de eerste single "kawasemi Ah" van het album gedeeld, een glinsterende psychedelische jam die verschuift van strakke motorische ritmes naar wilde instrumentale storingen, onderbroken door uitbarstingen van technicolor gitaren. 
Na een onderbreking van zes jaar brengt OOIOO hun muziek terug naar de oorsprong van een vierdelige band op Nijimusi. Het album werd voornamelijk opgenomen met een conventioneel rockensemble van twee gitaren, bas en drums, hoewel OOIOO hun instrumenten benaderde als "objecten die geluiden maken", waarbij een primitieve benadering van het maken van de muziek werd gekozen. De drums fluctueren krachtig door de lucht, terwijl ze klinken alsof ze onder een microscoop worden waargenomen. Basnoten en elektronische uitbarstingen zijn zo gebonden dat ze klinken alsof ze vacuum verzegeld zijn. De indeling van de tonen lijkt bijna antiek te zijn en overstijgt het idee van een muzikaal ensemble, wat de connectiviteit en eenheid suggereert die onafscheidelijk verbonden is aan alle levende wezens. Opgericht in 1995 door de legendarische percussionist / gitarist / zanger YoshimiO, kwamen de leden van OOIOO samen als muzikanten die zich vrij bewegen tussen het hoorbare en het onhoorbare, ritmisch en niet-ritmische. De muziek die ze maken is een verzameling van momenten en essenties van hun favoriete geluiden, vastgelegd terwijl ze werden gemaakt voordat ze terugkeerden naar de ether. In 2016 trad drummer MISHINA toe tot de band, wat meer vrijheid bood in hun ritmische aanpak en gehele geluid. Net zoals elke cel in het lichaam uit een eigen microkosmos bestaat, resoneren de vibraties van elk van de leden samen om een nieuwe levensvorm te creëren, een proces weerspiegeld in Nijimusi.