sweeds upside

Roy Montgomery (NZ) + MAG (S) + Oona Libens (B)

Roy Montgomery is een gitarist en academicus uit Nieuw-Zeeland. Hij bracht tal van soloreleases en samenwerkingen uit op labels als Kranky, Stillbreeze en VHF en is de architect van een zeer invloedrijke, breed uitgesmeerde drone-esthetiek die psychedelische abstractie linkt aan pastoraal minimalisme.

Na een stille periode maakte hij een comeback in de jaren ’90, met onder andere samenwerkingen met Flying Saucer Attack, Bardo Pond (Hash Jar Tempo) en Chris Heaphy (Dissolve). Een nieuwe stille periode werd enkel onderbroken door een album met Grouper (die Montgomery als een belangrijke invloed noemt), betrokkenheid bij Torlesse Super Group, en een paar thematische variaties voor filmsoundtracks.

 

Onverwachts verscheen hij opnieuw in 2016 met R M H Q (ook bekend als Roy Montgomery’s Headquarters) op Grapefruit/Ba Da Bing. Deze vier tegelijkertijd gereleasete albums markeerden een terugkeer naar zijn kenmerkende pastorale gitaarstijl, met het zeldzame geluid van zijn zangstem er aan toegevoegd. Luisteren naar zijn werk is altijd een viscerale ervaring, met zich herhalende fases van opzwellen en afsterven, die de luisteraar onderdompelt in het cyclische verhaal van zijn composities.

 

MAG, aka Magdalena Ågren, leeft en werkt in Göteborg, Zweden. Ze maakt gebruik van trombone, megafoon, zelfgemaakte elektronica, loops en drummachine om haar muziek vanaf de basis op de bouwen. Van het kleinste element groeit deze uit tot een gigantisch, dystopisch lo-fi orkest. Soms geremd en suggestief, soms chaotisch en wild. MAG streeft naar diepe introspectie en expressieve kracht, tegelijkertijd naar confrontatie en algemeenheid. MAG bracht in 2016 op Surplus Records en Zeon Light Skiva haar eerste solo-album Magnitude uit, en speelde meer dan 100 concerten in Europa en Noord-Amerika. Magdalena Ågren speelt ook in twee andere projecten, SORK en Trapped in a Loop.

 

Oona Libens’ poëtisch-wetenschappelijke zoektocht wordt voortgedreven door een fascinatie voor pre-cinema, een passie voor analoge technologieën, en de kinderlijke verwondering veroorzaakt door schaduwen op de muur. Ze maakt gebruik van touwen en katrollen, lakens, projectoren, cassettes, lampen, overheadprojectoren, en een waar arsenaal aan weerkaatsende of licht-refracterende mogelijkheden. “Ik hou van de materialiteit en openheid van die analoge materialen. Ik vind ze of mensen schenken ze aan mij, of ik maak ze zelf.” Het resultaat is een hartverwarmend eerlijke praktijk op een menselijke schaal.

 

 

Roy Montgomery is a guitarist and academic from New Zealand. Across an array of peerless solo and collaborative releases on labels like Kranky, Siltbreeze and VHF he is the architect of a widescreen drone aesthetic exploring psychedelic abstraction and pastoral minimalism that has proved to be highly influential.

A key protagonist in the Christchurch 80s noise rock scene, his minimalist post-punk band The Pin Group were the first act to release on Flying Nun and lead to other explorations in short-lived drone project The Shallows and the gloriously open-ended freedoms of noise pop outfit Dadamah.

After a quiet spell, he returned in the late 90s, producing towering spires of guitar lines that exposed fragility between the strums. With his solo releases and in collaboration with Flying Saucer Attack, Bardo Pond (Hash Jar Tempo), and Chris Heaphy (Dissolve), his focus shifted from the truth-mining of rock music to epic celestialism. His ambitious yet humble tracks outstrip their origins, and Montgomery toured the world sitting cross-legged on the floor, playing twenty-plus-minute compositions.

A long period of silence followed, marked only with a split album with Grouper (who lists Montgomery as a primary influence), involvement in Torlesse Super Group, and a couple of thematic variations serving as soundtracks for films.

He unexpectedly re-emerged in 2016 with R M H Q (also know as Roy Montgomery’s Headquarters) on Grapefruit/Ba Da Bing, four albums of new material released simultaneously that marked a return to his distinctive pastoral guitar style but added the rare sound of his singing voice. Like all of his catalogue listening to his work is a visceral experience with repeating phrases swelling and decaying, immersing the listener in the cyclical narrative of his compositions.

MAG aka Magdalena Ågren, is based in Gothenburg, Sweden. Using trombone, megaphone, voice, homemade electronics, loops, and drum machine all at once to build her music from scratch. From the smallest simple element, it grows into a gigantic dystopian lo-fi orchestra. Sometimes restrained and suggestive, sometimes chaotic and wild. MAG strives for deep introspection and expressive power, seeking both confrontation and commonality. MAG has recently released her first solo album, Magnitude, in 2016 on Surplus Recordings and Zeon Light Skiva, and has played more than 100 shows in Europe and North America. Magdalena Ågren also currently plays in two other band projects, SORK and Trapped in a Loop.

Oona Libens's poetic-scientific quest is driven by a fascination for pre-cinema, a passion for analogue technologies, and the childlike wonder sparked by the shadows on the wall. Ropes and pulleys, sheets, projectors, cassettes, lamps, overheads, and a veritable library of glittering or light-refracting reflecting possibilities. "I like the materiality and openness of those analogue materials. I find or am given many of them, or I make them myself." The result is a heart-warmingly sincere artistic practice on a human scale.

 

doors 20:00

Oona Libens 20:30

Roy Montgomery 21:15

MAG 22:00

20:00
Venue
9€
Roy Montgommery